Pusė konversijos terapijos aukų – nepilnamečiai: kaip ji prisideda prie prastėjančių savižudybių ir depresijos tendencijų?​

Pusė konversijos terapijos aukų – nepilnamečiai: kaip ji prisideda prie prastėjančių savižudybių ir depresijos tendencijų?

Konversijos terapija – III dalis

20 metų dirbęs konversijos terapijos specialistu, o dabar atvirai kalbantis apie savo homoseksualumą David Matheson yra tvirtai įsitikinęs, kad visos terapijos, norinčios pakeisti žmogaus seksualinę orientaciją turėtų būti uždraustos. Tuo tarpu tokios profesinės organizacijos kaip Amerikos psichologų asociacija ir Amerikos psichiatrijos asociacija nerado jokių įrodymų, kad konversijos terapija gali pakeisti žmogaus orientaciją. Taip pat neegzistuoja jokie oficialūs konversijos terapijos mokymai. Kadangi niekas neaiškina, kaip reikėtų ją atlikti, vadinasi, ji yra visiškai nereguliuojama. Tačiau konversijos terapija nėra tik klinikinė problema. Tai yra pilietinių ir žmogaus teisių problema, tad šiandien kalbėsime apie etinius ir teisinius konversijos terapijos aspektus.

Prieš skaitant šį straipsnį rekomenduojame perskaityti pirmąsias šios serijos straipsnių dalis. Čia galite rasti pirmąjį, o čia – antrąjį straipsnius.

Diskriminacijos kurstymas ir žmogaus teisių pažeidimai?

Iš žmogaus teisių perspektyvos nėra skirtumo ar homoseksualumas yra duotybė, ar pasirinkimas – galų gale teisė pasirinkti savo orientaciją (jei tai būtų įmanoma) vis tiek priklausytų tik pačiam žmogui. Juk įstatymai suteikia apsaugą nuo diskriminacijos dėl religinių įsitikinimų, kurie jau yra pasirinkimas, o ne duotybė.

Anot Tarptautinės kankinimo aukų reabilitacijos tarybos (International Rehabilitation Council for Torture Victims), Nepriklausoma teismo ekspertų grupė (IFEG) patvirtina, kad:

 • konversijos terapija yra diskriminacijos ir represijos forma, kuri žaloja aukas ir prisideda prie tolimesnės jų izoliacijos;
 • konversijos terapija turi neigiamą ilgalaikį poveikį, kuris žemina ir diskriminuoja;
 • vaikai ir paaugliai yra ypač pažeidžiami, o tai atsispindi prastėjančiose savižudybių ir depresijos atvejų tendencijose. Tai itin liečia tuos, kurie patyrė konversijos terapiją.

„Jeigu konversijos terapija atliekama prievarta, iš žmogaus teisių perspektyvos, tai prilyginama kankinimui.“

Trumpai tariant, konversijos terapijos praktika vykdo rimtus žmogaus teisių pažeidimus – pažeidžia teisę į kūno autonomiją, sveikatą ir laisves į savo seksualinės orientacijos bei lyties ekspresiją. Jeigu konversijos terapija atliekama prievarta, iš žmogaus teisių perspektyvos, tai prilyginama kankinimui.

Konversijos terapija pasaulyje

Praktika gyva 69-iose valstybėse, įskaitant Europos Sąjungos valstybes. Pavyzdžiui, Prancūzijoje naudojami medikamentai, Austrijoje, Italijoje ir Lenkijoje vyksta pseudo-psichoterapijos praktikos. Tokie dalykai kaip egzorcizmai/ritualiniai išvalymai vyksta Prancūzijoje ir Ispanijoje.

Keletas faktų:

 • 4 iš 5 konversijos terapijos aukų yra 24-erių arba jaunesni asmenys. Pusė jų – nepilnamečiai.
 • Visos pagrindinės medicininės ir psichikos sveikatos asociacijos JAV, Kanadoje, Australijoje, ES valstybėse ir kai kuriose kitose šalyse pasmerkė konversijos terapijos praktiką.
 • Didžiausią dokumentaciją ir daugiausiai informacijos apie konversijos terapijas skelbia JAV.
 • Jungtinių Tautų nepriklausomas ekspertas rekomenduoja pasaulinį konversijos terapijos uždraudimą.
 • Daugiau nei 60 Europos parlamento narių pasirašė laišką su prašymu trims Europos komisijos nariams prašydami Europoje uždrausti konversijos terapijos praktikas. Kol kas konversijos terapija yra uždrausta Vokietijoje, Maltoje ir kai kuriose Ispanijos vietovėse.
 • Lenkijos vyskupystė neseniai paskelbė pritarianti ir skatinanti „konversijos stovyklas“‘ šalyje.

Šiame grafike matome, kad preliminariais duomenimis konversijos terapijos vyksta ir Rytų Europoje (turkio spalva).

„Konversijos terapijos dažniausiai atliekamos uždarose religinėse bendruomenėse“

Vyriausybėms sunku atsakyti tiksliais duomenimis, nes, kaip matome kitame grafike, konversijos terapijos dažniausiai atliekamos uždarose religinėse bendruomenėse (žalia spalva).

Kodėl konversijos terapija turėtų būti uždrausta:

 • Konversijos terapija remiasi klaidingomis prielaidomis;
 • Būtent homofobija ir skatina individus ieškoti seksualinės orientacijos pakeitimo galimybių;
 • Nėra patikimų įrodymų, kad konversijos terapija yra efektyvi;
 • Konversijos terapija yra psichiškai žalinga;
 • Konversijos terapija neigiamai paveikia visuomenės požiūrį į netradicinės orientacijos žmones.

„Šie „terapeutai“ ignoruoja socialinio spaudimo įtaką, kuris, tikėtina, ir yra centrinis faktorius, kodėl žmonės išvis nori keisti savo orientaciją.“

Konversijos terapijos terapeutai daro prielaidą, kad jų klientus seksualinę orientaciją keisti motyvuoja prigimtiniai neigiami faktoriai susiję su homoseksualumu. Tačiau, kaip ir minėjome kituose šios serijos straipsniuose, šie „terapeutai“ ignoruoja socialinio spaudimo įtaką, kuris, tikėtina, ir yra centrinis faktorius, kodėl žmonės išvis nori keisti savo orientaciją.

Etikos klausimas

Kol konversijos terapija buvo tik „bažnyčios‘‘ reikalas, psichologijos srities specialistai nelabai galėjo ką nors komentuoti ir neturėjo galimybių įsikišti, tačiau vis dažniau ir dažniau koversijos terapiją atliekantys žmonės sakosi esą psichoterapeutai, psichologai ar gydytojai.

„Vis dažniau ir dažniau koversijos terapiją atliekantys žmonės sakosi esą psichoterapeutai, psichologai ar gydytojai.“

Remiantis Amerikos psichologų asociacija, bet koks specialistų (ar pseudo-specialistų) bandymas keisti žmogaus orientaciją yra neetiškas, o anot Pasaulio sveikatos organizacijos, konversijos terapija yra „už etinės praktikos ribų‘‘. Anot Pasaulio psichiatrų asociacijos taip vadinami „gydymai nuo homoseksualumo“ sukuria išankstinių nuostatų ir diskriminacijos plitimui palankią aplinką, o bet koks įsikišimas, skatinantis „gydymą“ kažko, kas nėra sutrikimas, yra neetiškas.

Įvairūs etikos pažeidimai, vykstantys konversijos terapijoje:

 • Sakymas klientams, kad homoseksualumas yra psichikos sutrikimas (tai yra terapeuto įsitikinimas, o ne pagrįsta įrodymais);
 • Konfidencialumo pažeidimai, kaip, pavyzdžiui, religinių mokyklų administracija, nuolat informuojama terapeuto apie paciento seksualinį elgesį, apie kurį buvo diskutuota terapijoje;
 • Neprideramas spaudimas pacientui, kaip, pavyzdžiui, grasinimai nutraukti „gydymą“ jeigu pacientas nepaklūsta terapeutui;
 • Pacientų, nusprendusių priimti savo netradicinę orientaciją apleidimas ir atsisakymas;
 • „Gydymo“ siūlymas neatsižvelgiant į kontekstą – konversijos terapijos „specialistai“ siūlo savo paslaugas bet kam;
 • Nepavykus terapijai (kuri ir taip yra neišvengiamai neveiksminga) konversijos terapijos terapeutai kaltina pacientą, o ne terapiją. Tai veda į gėdingas internalizacijas, kurios gali pasunkinti ir taip neretai patiriamą pacientų depresiją.

Akivaizdu, kad konversijos terapijos praktika ne tik, kad nėra etiška praktika, bet ir prisideda prie žmogaus teisių pažeidimų visame pasaulyje. Konversijos terapija nėra svetima ir Lietuvai – būtent apie tai kalbėsime paskutiniame šios serijos straipsnyje.

susiję straipsniai

Seksualinės orientacijos keitimo realybė: kaltė, gėda, neapykanta sau, depresija, nerimas

Konversijos terapija – II dalis

 

Article25Card

„Tinkamai parinktos priemonės gali pakeisti seksualinę orientaciją!“ Bet ar tikrai?

Konversijos terapija – I dalis

 

Article20Card

Ar homoseksualumas – liga?

Psichiatrijos perspektyva

 

LGBT – visuomenės atpirkimo ožiai?​

Tinklalaidė #2

Channel 4 News (2019) ‘Gay conversion therapist comes out’. Prieiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=pDME5MhRKyM&t=206s

Cochran, Susan D, Drescher, Jack, Kismödi, Eszter, Giami, Alain, García-Moreno, Claudia. et al. (‎2014)‎ ‘Proposed declassification of disease categories related to sexual orientation in the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (‎ICD-11)’‎, Bulletin of the World Health Organization, 92 (‎9)‎, 672 – 679. World Health Organization. Prieiga per internetą: https://apps.who.int/iris/handle/10665/271595

Jeffry G. Ford MA and LP (2002) ‘Healing Homosexuals: A Psychologist’s Journey Through the Ex-Gay Movement and the Pseudo-Science of Reparative Therapy’, Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy, 5:3-4, 69-86, DOI: 10.1300/J236v05n03_06
Healing Homosexuals: A Psychologist’s Journey Through the Ex-Gay Movement and the Pseudo-Science of Reparative Therapy

Outright Action International (2019) ‘Harmful Treatment: the Global Reach of the So-Called Conversion Therapy’. Prieiga per internetą: https://outrightinternational.org/sites/default/files/ConversionFINAL_Web_0.pdf

Halderman, C.D. (1994) ‘The Practice and Ethics of Sexual Conversion Therapy’, Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 62, No. 2, 221-227.

Hutchinson, L. (2020) ‘MEPs condemn LGBT conversion therapy in appeal to European Commission’, The Parliament Magazine. Prieiga per internetą: https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/meps-condemn-lgbt-conversion-therapy-in-appeal-to-european-commission

Drescher, J. et al (2016) ’The Growing Regulation of Conversion Therapy’, Journal of Medical Regulation, 102(2), pp.7-12. Prieiga per internetą: https://meridian.allenpress.com/jmr/article/102/2/7/80848/The-Growing-Regulation-of-Conversion-Therapy

American Psychological Association (2009) ‘Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation’. Prieiga per internetą: https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/therapeutic-response.pdf

American Psychological Association (2008) ‘Answers to your questions for a better understanding of sexual orientation and homosexuality’, Prieiga per internetą: https://www.apa.org/topics/lgbtq/orientation

United Nations (2020) ‘Report on Conversion Therapy’. Prieiga per internetą: https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/ReportOnConversiontherapy.aspx

World Health Organization (2016) ‘FAQ on Health and Sexual Diversity: An Introduction to Key Concepts’. Prieiga per internetą: https://www.who.int/gender-equity-rights/news/20170329-health-and-sexual-diversity-faq.pdf

International Rehabilitation Council for Torture Victims (2021) ‘It’s Torture Not Therapy: a Global Overview of Conversion Therapy’. Prieiga per internetą: https://irct.org/uploads/media/IRCT_research_on_conversion_therapy.pdf

Roughton, R. E.; Frank, B.; Vaughan, S.; Hoffman, L. G.; Hevesi, A.G.; Lynch, P.E.; Gomes, P. J.; Chodorow, N. J. (2001) ‘Homophobia : Analysis of a “Permissible” Prejudice: A Public Forum of the American Psychoanalytic Association and the American Psychoanalytic Foundation.’ , 4(1), 5–53. doi:10.1300/j236v04n01_02